Chùa Bửu Đà: Lịch tu học ngày thứ Ba, 30/05/Nhâm Dần (28/06/2022)

Thứ hai, 27/06/2022, 21:05 GMT+7

1_3

* 14h30: Khoá lễ Thí thực chư hương lương định kỳ hàng tháng

      + Danh sách cầu siêu, xin đăng ký tại Văn phòng chùa trước khoá lễ.

* 18h00: Thuyết giảng Sám hối định kỳ

      + Giảng sư: Đại đức Thích Trí Thông

      + Chủ đề: Tinh Tuý Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp

* 18h45: Khóa lễ Sám Hối

      + Địa điểm: Đại điện lầu 2, Giảng đường lầu 3 (tòa nhà đa năng) và Tổ đường lầu 1

* 19h45: Tọa thiền

      + Thời gian: 30 phút

Ý kiến của bạn