Chùa Bửu Đà: Lịch tu học ngày Chủ Nhật 21/05al (19/06/2022)

Thứ sáu, 17/06/2022, 13:07 GMT+7

* 07h00: Khóa lễ trì chú Đại Bi và đảnh lễ 100 danh hiệu Quan Thế Âm.

     + Địa điểm: Đại Điện lầu 2.

     + Sau thời khóa có dùng điểm tâm nhẹ

* 08h30: Khóa thiền Vipassana.

     + Địa điểm: Thiền đường lầu 3 (tòa nhà đa năng).

     + Giáo thọ: Sư cô Diệu Hiếu

     + Buổi sáng có dùng nhẹ. Buổi trưa có cơm chay (cần đăng ký trước)

4_1

* 14h00: Lớp giáo lý cơ bản

     + Địa điểm: Thiền đường lầu 3.

     + Giáo thọ: Sư cô Lệ Hải

     + Chủ đề: Phật Học Tinh Yếu (bài 2)

Ý kiến của bạn