Chùa Bửu Đà: Lịch tu học ngày Chủ Nhật 14/09al (09/10/2022)

Thứ sáu, 07/10/2022, 08:56 GMT+7

      * 07h00: Khóa lễ trì chú Đại Bi và đảnh lễ 100 danh hiệu Quan Thế Âm.

+ Địa điểm: Đại Điện lầu 2.

+ Sau thời khóa có dùng điểm tâm nhẹ

      * 14h00: Lớp giáo lý cơ bản

+ Giáo thọ: Đại đức Thích Hạnh Đức

+ Chủ đề: Kinh Phổ Môn

+ Hình thức tham dự: trực tiếp tại lớp hoặc thông qua ứng dụng Google Meet. (Link lớp: https://zalo.me/g/jvuslx832)

310068184_520720019880165_7755184517526260853_n

      * 18h00: Thuyết giảng Sám Hối định kỳ

+ Giảng sư: Đại Đức Thích Không Tú

+ Chủ đề: Tiếp nối hạnh lắng nghe Bồ Tát Quán Thế Âm

      * 18h45: Khoá lễ Sám Hối Sáu Căn

310658168_782098369733773_1025557841361204352_n

 

Ý kiến của bạn