Chùa Bửu Đà: Lịch tu học ngày Chủ Nhật 14/05/Nhâm Dần (12/06/2022)

Thứ sáu, 10/06/2022, 13:49 GMT+7
286974390_3193402447593927_3940702121055640708_n

* 07h00: Khóa lễ trì chú Đại Bi và đảnh lễ 100 danh hiệu Quan Thế Âm.

    + Sau thời khóa có dùng điểm tâm nhẹ.

* 08h30: Khóa thiền Vipassana

    + Giáo thọ: Sư cô Thích Nữ Diệu Hiếu

    + Buổi sáng có dùng nhẹ. Buổi trưa có cơm chay (cần đăng ký trước)

* 14h00: Lớp giáo lý cơ bản

    + Giáo thọ: Đại Đức Thích Không Tú

    + Chủ đề: Ta tìm thấy gì từ Đạo Phật

4

* 14h45: Lễ sớt bát cúng dường chư Tăng

    + Số lượng chư Tăng: 120 vị

    + Địa điểm: Trai đường tầng Trệt.

    + Hình thức cúng dường: Tịnh tài, vật thực, vật dụng (tứ sự)...

2

* 18h00: Thuyết giảng Sám hối định kỳ

    + Giảng sư: Đại đức Thích Hạnh Đức

    + Chủ đề: Làm mới

3

* 18h45: Khóa lễ Sám Hối

    + Địa điểm: Đại điện lầu 2, Giảng đường lầu 3 (tòa nhà đa năng) và Tổ đường lầu 1.

* 19h45: Tọa thiền

    + Thời gian: 30 phút

7

 

Ý kiến của bạn