/

Chùa Bửu Đà: hình ảnh Trai đàn Bạt Độ - Chẩn Tế chư âm linh cô hồn ngày 29-30/08al

Thứ sáu, 30/09/2022, 09:57 GMT+7

     Ngày 29-08/Nhâm Dần (24/0/2022) nhân Lễ Huý Kỵ lần thứ 6 cố Hoà thượng Thích Như Thọ - Trụ trì chùa Bửu Đà, Ban Kinh Sư đã tác lễ Thượng phan và Khai kinh bạch Phật trong ngày đầu tiên của Trai đàn Bạt độ, chẩn tế siêu tiến các hương linh: Trí linh, trí tự, trí cốt tại bổn Tự.

     ----> Xem đầy đủ album "Trai đàn Bạt độ - Chẩn tế" tại ĐÂY

     Trai đàn diễn ra trong hai ngày 24 và 25/09/2022 (29/08 & 30/09/Nhâm Dần) theo nghi lễ miền Trung, do Đại lão Hoà thượng Thích Như Tín làm đệ nhất chứng minh; Thượng tọa Thích Chúc Thông sám chủ.

     Sau nghi thức cung an chức sự, Ban kinh sư cử hành lễ hưng tác - thượng đại tràng phan, khai kinh bạch Phật, thỉnh Tiêu Diện Đại sĩ, thỉnh linh, tụng kinh Từ Bi Thuỷ Sám, Bạt độ; trong chiều ngày 30/09 sẽ tiến hành chẩn tế trung khoa Du-già do Thượng tọa Chúc Thông làm gia trì sư.

     Trai đàn cũng hồi hướng siêu tiến đến chư hương linh tử vong do các hoạnh nghiệp, trong đó có đồng bào tử nạn vì Covid-19 cùng chư hương linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn.

Ý kiến của bạn