Chọn kinh nào để tụng?

Thứ hai, 15/11/2021, 01:07 GMT+7

    Tôi là sinh viên Phật tử, rất thích đọc tụng kinh điển và muốn chọn một kinh để trì tụng trọn đời. Tôi nghe nói, không nên tụng nhiều kinh dễ gây tạp loạn và có được kết quả ít hơn so với việc chuyên tâm đọc tụng chỉ một kinh mà thôi. Trong khi tôi thích tụng nhiều kinh như: phẩm Phổ môn (Pháp hoa), phẩm Phổ Hiền Bồ-tát hạnh nguyện (Hoa nghiêm), kinh Địa Tạng bổn nguyện, kinh Vô lượng thọ v.v… Mỗi lần đọc tụng các kinh điển này tôi đều rất cảm động. Hiện giờ tôi mến mộ nhất phẩm Phổ Hiền Bồ-tát hạnh nguyện. Tôi suy nghĩ nhiều mà chưa chọn được kinh nào. Mong nhận được những lời sẻ chia.

    (QUÝT, noerrobro@zing.vn)

download

    ĐÁP: Bạn Quýt thân mến!

    Đọc tụng kinh điển cốt nhằm hiểu lời Phật dạy mà ứng dụng tu hành, chuyển hóa ba nghiệp, thăng hoa tâm linh, thành tựu giải thoát. Lúc đầu, chúng ta phải học tập, nghiên cứu, đọc tụng nhiều kinh văn cho đến khi nắm được giáo nghĩa căn bản. Sau đó mới có thể tùy duyên thọ trì chuyên sâu một hoặc nhiều bộ kinh.

    Quan niệm “không nên tụng nhiều kinh dễ gây tạp loạn và có được kết quả ít hơn so với việc chuyên tâm đọc tụng chỉ một kinh” chỉ phù hợp với các hành giả đã nắm vững căn bản giáo pháp và lấy tụng kinh làm pháp hành (một trong nhiều pháp tu). Với các hành giả khác, quan niệm này chỉ có giá trị tham khảo mà thôi.

    Bạn “mến mộ nhất phẩm Phổ Hiền Bồ-tát hạnh nguyện” của kinh Hoa nghiêm, chứng tỏ bạn có nhân duyên với kinh này. Hiện tại, bạn có thể đọc tụng nhiều kinh như đã trình bày. Mỗi bộ kinh đều có tư tưởng đặc thù và mang đến một sự cảm xúc riêng. Theo chúng tôi, bạn cứ tụng kinh nào mà mình cảm thấy thích, miễn sao ba nghiệp thân khẩu ý của bạn nhờ tụng kinh mà được chuyển hóa, thanh tịnh.

    Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Ý kiến của bạn