/

Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027

Thứ ba, 06/09/2022, 19:53 GMT+7

     Sáng nay, 6-9, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự, Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát và Ban Kinh tế - Tài chính Phật giáo TP.HCM đã công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ X (2022-2027).

Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 1

Chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Cố vấn Ban Trị sự TP.HCM tặng hoa chúc mừng 3 ban

     Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Huệ Văn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, cố vấn Ban Trị sự; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; lãnh đạo các ban chuyên môn: Ban Hướng dẫn Phật tử; Ban Nghi lễ; Ban Thông tin - Truyền thông; Phân ban Ni giới TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, Văn phòng Ban Trị sự, thành viên Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát và Ban Kinh tế - Tài chính Phật giáo TP.HCM.

    Đại diện các cơ quan TP.HCM Ban Tôn giáo TP.HCM; Phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM.

Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 2

Hòa thượng Thích Thiện Đức, đồng Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

    Đại diện 3 ban phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM, đồng Trưởng ban Tổ chức đã nêu vai trò của ngành Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính từ khi GHPGVN thành lập cho đến nay.

    Với chức năng của từng ban, thành viên của 3 ban 2022-2027 sẽ phối hợp để hoàn thành các hoạt động Phật sự được Giáo hội TP.HCM giao phó.

Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 3

Thượng tọa Thích Trung Nguyện đọc quyết định của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chuẩn y nhân sự các ban

    Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đọc các quyết định của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự ấn ký chuẩn y thành phần nhân sự của Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát, Ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027.

Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 4

Trưởng ban Kiểm soát, Pháp chế, Kinh tế - Tài chính nhận quyết định

    Theo đó, thành phần nhân sự Ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM gồm 38 thành viên, do Hòa thượng Thích Hiển Đức, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm Trưởng ban; Ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM với 42 thành viên do Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm Trưởng ban; Ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM có 32 thành viên do Thượng tọa Thích Truyền Cường, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm Trưởng ban.

Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 5

Thượng tọa Thích Truyền Cường đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ

    3 ban nhận quyết định và ra mắt tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính, đồng Trưởng ban Tổ chức đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ. Theo đó, Thượng tọa khẳng định thành viên 3 ban nguyện luôn đoàn kết nội bộ, phát huy năng lực, vai trò của từng cá nhân, từng ban để thừa hành Phật sự, đóng góp cho kỷ cương, ổn định, phát triển vững mạnh của Phật giáo TP.HCM.

    Thượng tọa cũng mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, các cơ quan hữu quan để 3 ban chuyên môn hoạt động Phật sự thành tựu như kế hoạch đề ra.

Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 6

Thượng tọa Thích Thiện Quý, đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

    Đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự nêu sự hình thành, đóng góp tích cực của 3 ban trong các giai đoạn phát triển của Giáo hội TP.HCM.

    Thượng tọa tin tưởng với thành phần nhân sự được chuẩn y của 3 ban nhiệm kỳ 2022-2027, với vai trò, trách nhiệm của từng ban, thời gian tới 3 ban sẽ có những điểm sáng, những thành tựu trong hoạt động Phật sự, để đóng góp cho sự kỷ cương, ổn định, phát triển của Phật giáo TP.HCM, nhằm đóng góp xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 7

Hòa thượng Thích Hiển Đức, đồng Trưởng ban Tổ chức phát biểu cảm tạ

    Hòa thượng Thích Hiển Đức, Trưởng ban Pháp chế TP.HCM, đồng Trưởng ban Tổ chức phát biểu cảm tạ khép lại buổi lễ.

    Sau lễ công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự nhiệm kỳ mới, các ban đã có buổi họp riêng đầu tiên nhằm phân công phân nhiệm, thảo luận các hoạt động Phật sự 5 tháng cuối năm 2022 liên quan chuyên môn của mình.

    Hình ảnh lễ công bố quyết định chuẩn y thành phần nhân sự 3 ban, tại Việt Nam Quốc Tự:

Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 8
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 9
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 10
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 11
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 12
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 13
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 14
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 15
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 16
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 17
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 18
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 19
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 20
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 21
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 22
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 23
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 24
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 25
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 26
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 27
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 28
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 29
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 30
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 31
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 32
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 33
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 34
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 35
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 36
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 37
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 38
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 39
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 40
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 41
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 42
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 43
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 44
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 45
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 46
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 47
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 48
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 49
Các Ban Pháp chế, Kiểm soát, Kinh tế - Tài chính GHPGVN TP.HCM ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 ảnh 50

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn/Báo Giác Ngộ

Ý kiến của bạn