7 nghệ thuật sống

Thứ tư, 13/10/2021, 23:49 GMT+7

7 NGHỆ THUẬT SỐNG.

245519840_4492722147453909_3721087511083704640_n

     1 : Nhìn thấu lòng người cũng không cần nói ra hết, chừa cho họ một con đường, chừa cho mình chút khẩu đức.

     2 : Trách người không cần hà khắc đến tàn nhẫn, chừa cho họ chút mặt mũi, giữ cho mình chút độ lượng.

     3 : Tài năng không cần phô trương hết, dành cơ hội cho người khác, giữ sự sâu sắc cho mình.

     4 : Có công không nhận hết, chuyển cho người vài phần, lưu khiêm nhường cho mình.

     5 : Hiểu hết lý lẽ không cần tranh cãi đến cùng, mở đường cho người khác, giữ khoan dung cho mình.

     6 : Được yêu quý chớ nên cậy hết vào, sẻ cho người chút ít, lưu cho mình đường lui.

     7 : Giàu sang chẳng nên hưởng hết, chia cho người chút ít, lấy chút phúc cho mình.

Một đời đáng giá, đừng sống qua loa !!!

Ý kiến của bạn