(Hình ảnh) Lễ chiêu phan Sơn thuỷ nhập đàn tràng

Thứ bảy, 24/09/2022, 04:52 GMT+7

     Kính chia sẻ đến quý Phật tử hình ảnh Lễ chiêu phan sơn thủy sáng ngày 27/08al, triệu thỉnh chư vị hương linh về dự đàn tràng Bạt độ - Chẩn tế ngày 29-30/08al tại chùa Bửu Đà.

Ý kiến của bạn