Thông báo định kỳ phóng sanh tháng 12/Canh Tý

Thứ hai, 11/01/2021, 14:29 GMT+7

   Nhân ngày đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni chứng thành đạo quả mùng 08 tháng 12 Al, chùa Bửu Đà tổ chức Lễ phóng sanh tạo công đức cúng dường lên Ngài và góp phần cầu nguyện Quốc thới dân an, mưa hoà gió thuận.

c

     + Thời gian: 07 giờ sáng ngày 08/12/Canh Tý (20/01/20201)

     + Trong lễ Phóng sanh có kết hợp thuỷ tráng tro-cốt.

   Quý Phật tử đăng ký phóng sanh và mong muốn tham dự chương trình xin liên hệ tại Văn phòng chùa Bửu Đà trước ngày diễn ra lễ.

d

 

Ý kiến của bạn