Những Chiến Binh Từ Thiện Cuối Cùng - Nas Daily

Những Chiến Binh Từ Thiện Cuối Cùng - Nas Daily

Chủ nhật, 20/10/2019, 00:01 GMT+7

    Mình đã bị bất ngờ vì sự tuyệt vời của câu chuyện này.

    Ý tưởng này thật vĩ đại, cách thực hiện cũng quá tuyệt vời, và mọi người cũng thật đặc biệt.

    Xin cảm ơn Peeps vì đã giúp đỡ chúng mình - Mình xin chúc bạn mọi điều may mắn nhất.