Nhà Sư có đi bán nhang không?

Thứ sáu, 06/11/2020, 22:41 GMT+7

     Không có Sư nào mà đi ngoài đường bán nhang cả. Quý vị khi họ mời mua dứt khoát là quý vị không mua, chúng có đưa ra nào là ủng hộ xây dựng chùa, có mộc của Trụ trì, cho lá bùa hộ mạng, cho lộc... đó là chiêu bài để dụ mình thôi, chúng ta nên cảnh giác họ.

120065695_2760575797600505_6597855977173611041_n

     Nếu mua là mình đang tiếp tay cho họ, vì họ dùng hình tướng Tăng Bảo mà lừa gạt, chúng thấy làm ăn được, về rủ thêm người làm thêm nữa. Họ làm vậy một số người thiếu hiểu biết hay tôn giáo khác phỉ báng người xuất gia bây giờ tu hành là vậy, thế này, thế kia... làm họ mất lòng tin với Tam Bảo, mình sanh tội lỗi.

     Cho nên mình là Phật tử phải có chánh kiến, trí tuệ để Tam Bảo trường tồn trên thế gian này.

     Rất mong quý Phật tử đề phòng và không nên mua, nếu bị năn nỉ, nài ép hoăc có lời lẽ khôngốt... điện thoại báo cho công an gần nhất để kiểm tra thẩm định, nhằm làm trong sạch Phật giáo, không để cho họ làm xấu hình ảnh của Phât giáo.

(Sư Minh Tân)

Ý kiến của bạn