/

Ngôi trường đầu tiên của người Việt được xây dựng tại Vaishali (Ấn Độ)

Chủ nhật, 22/11/2020, 00:50 GMT+7

     Đây là ngôi trường đầu tiên được sư bà chùa Kim Liên Q4 xây dựng tại Vaishali , Ấn Độ, dành cho các em học sinh nghèo, tất cả đều được miễn phí.

20170309032630_63473
 

 

     "Con xin đảnh lễ vị A La Hán, bậc Toàn Giác Thế Tôn,

     Con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng.

     Con xin nguyện gìn giữ không sát sanh,

     Con xin nguyện gìn giữ không lấy của không cho,

     Con xin nguyện gìn giữ không sống tà hạnh,

     Con xin gìn giữ không nói lời không thật,

     Con xin gìn giữ không uống các loại rượu và chất say."

     Lời kinh các em đang đọc, Cc Đạo Chí Nguyen Linh chuyển ngữ.

 

Ý kiến của bạn