NGHI LỄ

Bộ Sưu Tầm Những Bài Tán Xấp, Rơi, Trạo, Thỉnh... Trong Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
14/04/2019
        Tán Tụng là một nghi thức không thể thiếu trong nghi lễ Phật giáo Miền Trung. Với tất cả cung bật và điệu ...
Nghi thức thỉnh đại hồng chung
02/01/2019
       Trước khi Thỉnh Đại Hồng Chung, xin thắp hương hết tất cả các bàn thờ trong Chùa, Tháp Tứ Ân và ngoài ...
Các Bài Sám Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn
23/10/2018
          KỆ CÚNG THÍ CÔ HỒN (Thí thực cô hồn I)
Văn thỉnh chuông Đại Hồng
30/09/2018
          Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới. Khắp nơi u tối ...
Nghi thức cúng Giao Thừa - Thích Nguyên An
21/09/2018
         Nghi thức cúng Giao Thừa - Biên soạn: Thích Nguyên An
Sám Quy Mạng (Âm - Nghĩa)
21/09/2018
           'SÁM QUI MẠNG' Cư sĩ Hạnh Cơ dịch