Tán Tụng

Bộ Sưu Tầm Những Bài Tán Xấp, Rơi, Trạo, Thỉnh... Trong Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
14/04/2019
        Tán Tụng là một nghi thức không thể thiếu trong nghi lễ Phật giáo Miền Trung. Với tất cả cung bật và điệu ...
Văn thỉnh chuông Đại Hồng
30/09/2018
          Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới. Khắp nơi u tối ...