Cúng dường Trường Hạ miền Tây PL.2563 - DL.2019

Cúng dường Trường Hạ miền Tây PL.2563 - DL.2019

Thứ ba, 09/07/2019, 08:59 GMT+7

Video lưu lại hành trình chư Tăng chùa Bửu Đà hướng dẫn hơn 200 nam nữ Phật tử đến cúng dường các Trường Hạ khu vực Tiền Giang - Bến Tre và Long An, ngày Chủ nhật 05/06/Kỷ Hợi (07/07/2019) nhân mùa An Cư Phật lịch 2563.

Tổng số tịnh tài, tịnh phẩm mà đoàn dâng lên cúng dường đến 12 trường hạ và các tự viện là gần 200 triệu đồng, toàn bộ số tiền đều do chư vị trong đoàn cùng thập phương Phật tử phát tâm đóng góp.

Nguyện đem công đức này hồi hướng về cho chư vị Phật tử nội hộ ngoại hộ cho chuyến hành hương gieo duyên Tam Bảo cùng toàn thể gia quyến: người còn đều được phúc lạc, thiện tâm tăng tưởng, tín tâm kiên cố, bồ đề tâm vững bền; người đã quá vãng cũng đều được thừa tư công đức mà tốc vãng u đồ, tảo đăng giác hoa.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!