Cô bé khiếm thị vỡ oà khi được nhận quà Giáng sinh đặc biệt