Chuyên mục "Câu chuyện nhân văn"

May mắn đến từ đâu?
19/03/2020
     Hôm đi sân bay, vì chuyến bay nửa đêm nên Tony buồn ngủ, rớt cái ví toàn bộ tiền bạc giấy tờ, có đứa nhặt lại đi tìm đưa lại cho bằng ...
Sơn Xuyên dị vật, Phong Nguyệt đồng Thiên
14/02/2020
     Các thùng hàng viện trợ Nhật gửi tặng đến tỉnh Hồ Bắc, đều có dòng chữ: "Sơn xuyên dị vực, phong nguyệt đồng thiên" (Sông núi khác bờ ...