Chúng ta cố sức phóng sanh, nhưng người khác thì vẫn tìm cách bắt vậy phải làm sao?

Thứ tư, 10/06/2020, 23:35 GMT+7

     HỎI: CHÚNG TA CỐ SỨC LÀM VIỆC PHÓNG SINH, NHƯNG CÒN RẤT NHIỀU NGƯỜI VẪN TÌM CÁCH BẮT GIẾT NHƯ VẬY THÌ PHẢI LÀM SAO?

nhung-dieu-can-biet-ve-phong-sanh

     ĐÁP: Người phóng sinh có công đức của việc phóng sinh. Kẻ bắt giết có tội lỗi của việc bắt giết. Chúng ta là người tạo công đức của chính mình, người khác bắt giết gây ra tội lỗi của chính họ. Mọi việc trong thế gian đều tương đối tồn tại: Có thiện tất có ác, có ngay thẳng tất có gian tà. Lẽ nào vì hành động tội lỗi của kẻ khác bắt giết mà chúng ta lại không làm thiện hạnh phóng sinh hay sao? Như bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân, cũng không thể bảo đảm bệnh nhân sẽ mãi mãi mạnh khỏe. Gặp khi mất mùa phát tâm cứu tế, cũng không thể bảo đảm dân nghèo về sau mãi mãi chẳng đói thiếu. Mọi việc trong thế gian đều là như vậy. Mặc khác, những con vật chúng ta phóng sanh đã được chú nguyện, quy y tam bảo nên các con vật sẽ được các long thần hộ pháp bảo vệ, sẽ luôn được hướng theo đường lành.

93505560_253214025825058_7717541642290331648_n

     Trong kinh Phật diệt độ hậu quan liệm táng tống có dạy rằng: “Nên giữ theo tâm từ, ban trải ân huệ đến muôn loài, xem thân mạng muôn loài chúng sinh như thân mạng của chính mình. Mở rộng lòng từ bi, dùng thân mình mà giúp an ổn cho muôn loài, tức là mở con đường hạnh phúc cho chúng sinh. Bảo hộ thân mạng muôn loài, thấm nhuần đến cả cỏ cây, khiến cho muôn loài đều không phải dứt tuyệt.”

     CẢM NGỘ NHÂN SINH

     NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Ý kiến của bạn