Chùa Bửu Đà: Trai Đàn Giải Oan Bạt Độ - Chẩn Tế Cô Hồn 21-22/02/Tân Sửu

Thứ bảy, 17/04/2021, 02:32 GMT+7

     Ngày 21,22/02/Tân Sửu (01,02/04/2021), tại chùa Bửu Đà đã long trong diễn ra Đại Lễ Trai đàn cầu siêu - Giải oan Bạt độ - Chẩn tế Cô hồn - chiến sỹ trận vong - đồng bào tử nạn - oan hồn uổng tử - thai nhi sản nạn, cầu nguyện Phật pháp trường tồn, mưa hòa gió thuận, quốc thái dân an, hướng vọng bách nhật trai tuần hương linh Phật tử: Phạm Ngọc Phượng, pháp danh: Diệu Hoàng và cũng nhờ Pháp lực, uy đức của chư Tăng trong đàn tràng giúp cho chúng sinh trong cõi giới vô hình nương theo lời kinh tiếng kệ cũng như tấm lòng bi mẫn của gia quyến hương linh cùng hội chúng đồng hộ niệm mà chư vị hương linh được an vui siêu thoát.

     >>>>> Xem đầy đủ Album Lễ Chẩn Tế tại ĐÂY

1_6
 
Chứng minh Đàn tràng: HT. Thích Như Tín; Viện chủ chùa Bửu Đà. Sám chủ Đàn Tràng: Thượng tọa Thích Đổng Bửu và Chư tôn đức tăng Ban Kinh sư.
 

     

     Trong các khóa lễ của Đàn tràng của hai ngày 21 và 22 tháng 2 năm Tân Sửu, với tấm lòng hướng về người đã khuất, dưới sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức; đại diện gia quyến cùng toàn thể hội chúng đã trang nghiêm, dâng lên Tam Bảo lời nguyện chí thành, chí kính cầu cho Đàn tràng viên mãn, thành tựu để cho chư vị Hương linh được thọ hưởng đầy đủ vật thực, sám hối tội khiên an vui siêu thoát theo lời kinh tiếng kệ. Đây là dịp nhắc nhở các Phật tử trong giờ phút thiêng liêng đó, hãy thành tâm sám hối và cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng được siêu sanh về cõi Phật.

 

 

     Trưa ngày 22 tháng 2 là Lễ cúng dường Trai tăng để hồi hướng công đức hướng vọng nhân ngày bách nhật trai tuần của hương linh. Buỗi lễ cúng dường Trai Tăng có sự chứng minh của Chư tôn đức Tăng chùa Bửu Đà và Hội đồng Kinh sư.

     >>>>> Album Lễ Trai Tăng: https://www.flickr.com/photos/184984241@N04/albums/72157718901864737

     Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng lai lâm chứng giám, phóng quang tiếp độ hương linh Phật tử: Phạm Ngọc Phượng, pháp danh Diệu Hoàng, hưởng dương 47 tuổi cùng tất cả chư vị hương linh trong cõi giới siêu hình luôn được ấm no đầy đủ, tin sâu Nhân quả, biết tu hành, làm phước nương nhờ Phật lực để sớm được vãng sanh về cõi giới an lành, đời đời kiếp kiếp không thối chuyển với Chánh Pháp, cùng Pháp giới chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo.

 

Ý kiến của bạn