Chùa Bửu Đà: hình ảnh chương trình định kỳ phóng sanh tháng 11/Canh Tý

Thứ hai, 28/12/2020, 01:56 GMT+7

   Kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công đức dạy rằng: “Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn.” Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn. 

   Phóng sinh có những công đức gì? Công đức phóng sinh rộng lớn vô biên, không thể tính đếm. Nay xin nói đại lược như sau:

   01. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát.

   02. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh tật.

   03. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn.

   04. Con cháu đông đúc, đời đời xương thạnh, nối dõi không ngừng.

   05. Chỗ mong cầu được toại nguyện.

   06. Công việc làm ăn phát triển, hưng thạnh, gặp nhiều thuận lợi.

   07. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ.

   08. Giải trừ oán hận, các điều ác tiêu diệt, không lo buồn, sầu não.

   09. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn.

   10. Tái sinh về cõi trời, hưởng phước vô cùng. Nếu có tu Tịnh độ thì được vãng sinh về thế giới Tây phương Cực Lạc.

   Buổi phóng sanh định kỳ tháng 11al vào ngày 13 tháng 11 năm Canh Tý (26/12/2020) đã thành tựu viên mãn. Kính tri ân sự phát tâm đóng góp của chư vị Phật tử để làm nên buổi phóng sanh vô cùng ý nghĩa.   

   Tổng kết thu chi:

          >>> Tổng cộng: 33.200.000đ

          >>> Mua cá "phóng sanh" + các chi phí: 30.500.000đ

          >>> Còn lại: 3.000.000đ, được chuyển vào quỹ Phóng sanh

    Xin nguyện chúc quý vị nhiều sức khỏe, vạn sự cát tường, thân tâm thường an lạc. Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả: đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

    Một số hình ảnh lễ phóng sanh được ghi nhận lại:

Ý kiến của bạn