Chết Thiêu Tốt hay Chôn Tốt

Chết Thiêu Tốt hay Chôn Tốt

Thứ hai, 20/07/2020, 23:31 GMT+7

Chết Thiêu Tốt hay Chôn Tốt - Sư cô Hương Nhũ giảng

      Đức Phật của chúng ta cũng được các chúng đệ tử đưa đi hỏa táng. Các vị Thánh tăng trước đây cũng hỏa táng, hỏa táng rất sạch sẽ, văn minh, chúng ta không phải lấp xuống, đào lên. Khi hỏa táng, vong linh sẽ không chấp trước vào thân xác, và khi hỏa táng, vong linh rất dễ siêu thoát. Còn khi chúng ta địa táng, xây mồ mả đẹp thì vong linh lại chấp trước vào đó thì sẽ rất khó siêu thoát. Hỏa táng giúp cho người sống xem nhẹ thân này, và thấy được thân này rất giả tạm, chúng ta không bị chấp mắc vào cuộc đời và hơn thế nữa giải quyết được vấn đề đất, người sống sẽ không phải lo thiếu đất.

      Đức Phật làm điều gì cũng đều biết trước, Ngài là tấm gương về việc hỏa táng. Cho nên chúng ta nên hỏa táng, bản thân vong linh cũng rất lợi ích, người sống cũng rất nhàn hạ.