Chấp nhận thất bại chứ không chấp nhận bỏ cuộc !

Chấp nhận thất bại chứ không chấp nhận bỏ cuộc !

Thứ sáu, 23/10/2020, 16:42 GMT+7

Ở nước Nhật, "thất bại" là đều bình thường còn "bỏ cuộc" là đều không chấp nhận được.

Đây là cuộc thi chạy diễn ra ngày 21 tháng 10 năm 2018

Trong cuộc chạy một VĐV 19 tuổi, khi còn 200 mét nữa, bạn ấy không thể chạy tiếp. Nhưng đã nỗ lực bò về để trao dây cho đồng đội chạy tiếp !!!