Chương trình "Hạt Gạo Từ Bi" tháng 07/2019

Thứ sáu, 26/07/2019, 15:24 GMT+7

    Một số hình ảnh trao hỗ trợ định kỳ chương trình "Hạt Gạo Từ Bi" của chùa Bửu Đà - kỳ tháng 07/2019.

        * Tổng số tiền thu được trong tháng 07: 12.500.000đ. Danh sách chư vị Phật tử đóng góp cho chương trình:

        *Tổng chi: 33 hộ x 300.000đ/hộ/tháng = 9.900.000đ

        -----> Còn tồn: 2.600.000đ được đưa vào quỹ chung của chương trình "Hạt Gạo Từ Bi".

    Với phương châm sống là sẻ chia, một miếng khi đói bằng một gói khi no, chùa Bửu Đà kính cảm niệm công đức chư vị Phật tử đã luôn tin tưởng và đồng hành với chùa trong việc làm thiện lành này.

    Kính nguyện cầu mười phương Tam Bảo luôn gia hộ cho quý vị.

    Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!

    P/s: Từ tháng 07/2019 trở đi, để việc báo cáo thu chi và hình ảnh trao quà được cập nhật thường xuyên, mỗi tháng sau khi trao quà chùa Bửu Đà đều sẽ tổng kết và đăng bài để chư vị Phật tử cùng được rõ.

Ý kiến của bạn