Chùa Bửu Đà - Lễ Vu Lan năm Đinh Dậu (2017)

Thứ tư, 25/04/2018, 14:51 GMT+7

Album ghi nhận lại những hình ảnh của Lễ Vu Lan - Cài Hoa Hồng Phật lịch 2561 - Dương lịch 2017 tại chùa Bửu Đà.

Xin cám ơn tất cả mọi người đã cùng một lòng cúng dường vu lan năm nay bằng tất cả tâm lòng.

Cám ơn vũ đoàn Hòa Bình, ca sỉ Tuấn Phong, ca sỉ Mc Hà thuỳ Liên, cs Quang thắng, cs Thành danh, cs lâm minh thảo, ca ngọc hạnh đã góp phần thành công cho buổi lễ.

Ý kiến của bạn