Chùa Bửu Đà: Lễ Khởi công xây dựng cầu Ngãi Phú, Ngãi Thuận (Trà Vinh)

Thứ hai, 02/05/2022, 09:23 GMT+7

     Ngày 24/04/2022 Nhóm Kết Nối Những Vòng Tay được sự hướng dẫn của thầy Huệ Chiếu (chùa Long Khánh) cùng Thầy Hạnh Nhàn (chùa Đức Lâm) đã làm lễ khởi công xây dựng 2 cây cầu Ngãi Phú và Ngãi Thuận xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

 

     

     Chi tiết xây dựng:

           - Xây mới cầu Ngãi Phú chiều ngang 2m, dài 12m

           - Đổ betong mặt cầu Ngãi Thuận dày 100mm, cầu dài 17m, chiều ngang 1,5m

     Tổng kinh phí: 150.000.000đ. Trong đó, Quỹ xâu cầu chùa Bửu Đà chung tay đóng góp 75.000.000đ

 

  

     Dự kiến sau 45 ngày sẽ hoàn thành để đưa vào cho bà con nơi đây sử dụng.

     Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát 

     P/s: kinh phí chung tay xây dựng cầu Thuận và Ngãi Phú lần này từ nguồn Phật tử đóng góp xây dựng cầu Vạn Phúc 14 tại Cà Mau còn dư chuyển qua.

Ý kiến của bạn