Chùa Bửu Đà: Hình ảnh chuyến hành hương thập tự đầu xuân Giáp Thìn (2024)

Thứ hai, 26/02/2024, 17:06 GMT+7

Sáng ngày 09/01/Giáp Thìn (18/02/2024), trên tinh thần gieo duyên phước điền với ba ngôi Tam Bảo, hướng nguyện một năm mới bình an và nhiều thuận duyên; chùa Bửu Đà tổ chức chuyến hành hương thập tự đầu xuân, chiêm bái, đảnh lễ và cúng dường các ngôi tự viện tại Đồng Nai.

Đoàn do Đại đức Thích Thị Vinh làm trưởng đoàn, tháp tùng theo là chư Tăng chùa Bửu Đà và hơn 300 vị nam, nữ Phật tử.

Tại mỗi điểm đến, đoàn dâng phẩm vật cúng dường, dâng hương đảnh lễ Tam Bảo cũng như chúc tết đến chư Tôn đức Tăng-Ni.

Chuyến đi đã thành tựu tốt đẹp, tuy chỉ có một ngày nhưng đã để lại nhiều cảm xúc hân hoan cho toàn thể Phật tử tham dự nhân dịp đầu năm mới.

Ý kiến của bạn