Chùa Bửu Đà: Đại Lễ Dâng Y năm Đinh Dậu (2017)

Thứ tư, 25/04/2018, 06:36 GMT+7

Album ghi nhận lại những hình ảnh trong Lễ Dâng Y mùa Vu Lan năm 2017 (ngày 13 tháng 07 năm Đinh Dậu) tại Chùa Bửu Đà.

Ý kiến của bạn