Chùa Bửu Đà: Chương Trình Lễ Vu Lan Báo Hiếu năm 2019

Chủ nhật, 28/07/2019, 15:28 GMT+7

CHÙA BỬU ĐÀ

Chương Trình Lễ Vu Lan Báo Hiếu

Năm Kỷ Hợi (2019)

 

  Ngày 11 tháng 07 năm Kỷ Hợi (chủ nhật, 11/08/2019):

    * 07 giờ 30 : Trì chú Đại Bi

    * 08 giờ 00 : Lễ Vu Lan - Cài Hoa Hồng - Chúc Thọ (có chương trình riêng).

    * 08 giờ 45: Thuyết giảng: Vuông Tròn Hiếu Đạo

    * 09 giờ 45 : Cúng Ngọ - Tiến chư hương linh

    * 11 giờ 00 : Lễ Trai Tăng - Dâng Y Cúng Dường (sớt bát cúng dường 70 vị hành giả An cư).

    * 14 giờ 00 : Lễ Tự Tứ - Mãn Hạ

   *** Thay mặt Ban Quản Trị trân trọng kính mời quý Phật tử gần xa về tham dự các khóa lễ để tạo công đức lành cũng hư hồi hướng cho chư vị tiên linh cửu huyền thất tổ đều được sanh về cõi tịnh.

 

 

Ý kiến của bạn