/

Chùa Bửu Đà: chương trình Lễ Huý Kỵ lần thứ 6 cố Hoà thượng THÍCH NHƯ THỌ - Trụ trì chùa Bửu Đà

Thứ tư, 14/09/2022, 05:19 GMT+7
panel
a

Ngày 27 tháng 8 năm Nhâm Dần (Nhằm ngày 22/09/2022)

          - 09 giờ 00: Chiêu phan Sơn - Thuỷ

Ngày 29 tháng 8 năm Nhâm Dần ( Nhằm ngày 24/09//2022)

          - 07 giờ 00 : Lễ Hưng tác thượng đại tràng phan

          - 07 giờ 30 : Nghinh phan Sơn - Thuỷ nhập đàn

          - 08 giờ 30 : Tác pháp thỉnh Sư - Cung an chức sự

                    Bạch Phật khai đàn

                    Thỉnh Tiêu Diện Đại sĩ

                    Đề vị thỉnh Linh

          - 11 giờ 00 : Ngọ trai

          - 14 giờ 00 : Trì tụng Từ Bi Thuỷ Sám Kinh

          - 16 giờ 00 : Tiến linh

          - 16 giờ 30 : Dược thạch

          - 18 giờ 00 : Thuyết pháp khai thị

          - 19 giờ 00 : Hành đàn Giải oan Bạt độ

          - 21 giờ 00 : Chỉ tịnh

Ngày 30 tháng 8 năm Nhâm Dần ( Nhằm ngày 25/09/2022)

          - 07 giờ 30 : Cúng trà

          - 09 giờ 00 : Lễ Ngọ hoàn

                    Khải Tiêu Diện

          - 10 giờ 00 : Cung Tiến Giác Linh

          - 11 giờ 00 : Tiến Linh

          - 11 giờ 30 : Ngọ Trai

          - 14 giờ 00 : Đăng đàn Chẩn Tế

          - 17 giờ 30 : Tạ Phật - hoàn đàn.

          - 19 giờ 00: Lễ Tưởng Niệm - Đốt nến tri ân

Ngày 01 tháng 9 năm Nhâm Dần ( Nhằm ngày 26/09/2022)

          - 07 giờ 30 : Cúng trà

          - 09 giờ 00 : Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm

          - 09 giờ 30 : Cúng ngọ Phật

          - 10 giờ 30 : Lễ Tưởng niệm

          - 11 giờ 00 : Cúng dường Trai tăng (150 vị)

          - 15 giờ 00 : Chương trình “Siêu thị 0 đồng”

                    Tặng 300 phần quà tự chọn (300.000đ/phần)

                    Cho người nghèo, SV khó khăn, người khiếm thị v.v...

* BAN TỔ CHỨC *

Ý kiến của bạn