Chùa Bửu Đà: 100 phần quà cho người nghèo ngày 18/11/2022

Thứ bảy, 03/12/2022, 20:51 GMT+7

Trưa ngày 18/11/2022 (25/10/Nhâm Dần), nhân ngày húy kỵ hương linh cố Phật tử Quảng Phương, gia đình con cháu đã phát tâm trao tặng 100 phần quà cho người nghèo tại địa phương, nguyện đem công đức lành này đều hướng về hương linh mẹ được nương theo công đức mà siêu sanh miền Tịnh Độ.

Mỗi phần quà trị giá 300.000đ gồm vật phẩm và phong bì tiền mặt.

e

Kính chia sẻ một số hình ảnh đến chư vị Phật tử đồng sinh tâm hoan hỷ.

Ý kiến của bạn