Chân thành

Thứ bảy, 02/07/2022, 06:27 GMT+7

    Untitled-1

    Cuộc sống này bất kể giàu sang hay khốn khó, người chân thành mới là cao quí nhất.

    Người luôn giở thủ đoạn cuối cùng sẽ mất đi tất cả ! Giấy không bọc được lửa, thật hay giả cuối cùng sẽ hiển lộ rõ ràng.

    Không có bức tường nào không lọt gió, tốt xấu sớm muộn đều minh bạch.

    Làm người không cần quá toàn vẹn, chỉ cần có lương thiện trong tâm thì đến chỗ nào cũng đều không e ngại.

    Trên đường đời, bất luận gặp được ai, sự chân thành có thể chạm tới sâu thẳm trong tâm hồn của họ. Chúng ta hãy lựa chọn lương thiện dù chịu khổ hay chịu thiệt, đừng nên tính toán so đo.

    Dù trăm bề khó khăn cũng không tính kế hại người.

    Làm người ta nên lựa chọn Chân Thành...!

Ý kiến của bạn