Báo cáo chương trình "Hạt gạo từ bi" tháng 12/2018 và 01-02/2019.

Thứ sáu, 22/02/2019, 17:34 GMT+7

      Định kỳ vào những ngày đầu tháng chương trình "Hạt gạo từ bi" của chùa Bửu Đà vẫn thường xuyên trao những phần quà chia sẻ đầy tình yêu thương từ chư vị Phật tử dành tặng đến những hoàn cảnh bệnh tật khó khăn, các cụ già neo đơn.

      Riêng trong tháng 02/2019 - cũng là tháng tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc - tại khu vực Quảng Nam, chùa Bửu Đà cũng trích thêm từ nguồn quỹ trao cho mỗi hộ thêm 200.000đ để gia đình sắm sửa thêm một ít đồ dùng cho ngày tết.

      Đến thời điểm hiện tại, chương trình HGTB đang hỗ trợ cố định cho 31 hộ với số tiền cố định 300.000đ/1 tháng: tại khu vực gần chùa: 5 hộ, tại Nghệ An: 1 hộ, tại Hội An: 7 hộ, tại Đại Lộc: 7 hộ, tại Đại Lãnh: 6 hộ, tại Phú Yên: 2 hộ, tại Bến Tre: 1 hộ, tại Duy Xuyên: 2 hộ 

      Số tiền đóng góp trong 3 tháng 12,1,2 mà chương trình nhận được:

            + Tháng 12/2018: 12.500.000đ.

            + Tháng 01/2019: 8.800.000đ.

            + Tháng 02/2019: 12.000.000đ.

      * Tổng thu 3 tháng: 33.300.000đ

      * Tổng chi 3 tháng: 30.900.000đ. Trong đó:

            + 31 hộ x 300.000đ/tháng = 9.300.000đ x 3 tháng = 27.900.000đ.

            + 15 hộ hỗ trợ thêm dịp tết 15 x 200.000đ = 3.000.000đ.

      -----------> Còn tồn: 2.400.000đ, chùa Bửu Đà xin được đưa chung vào quỹ Hạt gạo từ bi dùng cho các trường hợp cấp thiết.

      Chùa Bửu Đà kính thông tri cũng như kính cảm niệm công đức đến chư vị Phật tử đã và đang đồng hành cùng chương trình hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. 
      Xin nguyện hồi hướng công đức của việc thiện tâm, thiện lành này về cho chư vị cùng gia quyến đều được an lạc, công việc thuận lợi, gia đạo bình an hạnh phúc.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!

Ý kiến của bạn