/

Tro cốt

Không gian lưu trữ tro cốt văn minh phù hợp với mọi tôn giáo, tín ngưỡng
Trần Ngọc Phương Anh
 • Mã số cốt
  7323
 • Họ Tên
  Trần Ngọc Phương Anh
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Bính Dần_1986
 • Mất (AL)
  07/07/Quý Dậu
 • Mất (DL)
  24/08/1993
 • Hưởng dương
  8 tuổi
Lê Thị Định
 • Mã số cốt
  5597
 • Họ Tên
  Lê Thị Định
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Giáp Tuất_1934
 • Mất (AL)
  13/12/Đinh Dậu
 • Mất (DL)
  29/01/2018
 • Hưởng dương
  84 tuổi
Nguyễn Thị Ngọc
 • Mã số cốt
  6770
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Ngọc
 • Pháp danh
  Diệu Ngà
 • Ngày sanh
  Tân Mùi_1931
 • Mất (AL)
  08/03/Mậu Tuất
 • Mất (DL)
  2018
 • Hưởng dương
  88 tuổi
Thiệu Văn Trầm
 • Mã số cốt
  4240
 • Họ Tên
  Thiệu Văn Trầm
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Nguyễn Văn Xuyến
 • Mã số cốt
  6773
 • Họ Tên
  Nguyễn Văn Xuyến
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Trịnh Văn Rân
 • Mã số cốt
  6772
 • Họ Tên
  Trịnh Văn Rân
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Lê Thị Sang
 • Mã số cốt
  6771
 • Họ Tên
  Lê Thị Sang
 • Pháp danh
  Diệu Trang
 • Ngày sanh
  Mậu Dần_1938
 • Mất (AL)
  10/12/Đinh Dậu
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  80 tuổi
Trần Văn Trăng
 • Mã số cốt
  6769
 • Họ Tên
  Trần Văn Trăng
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Đỗ Kim Hồng
 • Mã số cốt
  6731
 • Họ Tên
  Đỗ Kim Hồng
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Nguyễn Long Hưng
 • Mã số cốt
  6756
 • Họ Tên
  Nguyễn Long Hưng
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Trịnh Quốc Nam
 • Mã số cốt
  5844
 • Họ Tên
  Trịnh Quốc Nam
 • Pháp danh
  Đồng Phương
 • Ngày sanh
  Nhâm Tý
 • Mất (AL)
  21/11/Đinh Dậu
 • Mất (DL)
  2017
 • Hưởng dương
  46 tuổi
Phùng Thị Hoan
 • Mã số cốt
  6463
 • Họ Tên
  Phùng Thị Hoan
 • Pháp danh
  Diệu Hỷ
 • Ngày sanh
  Ất Hợi_1935
 • Mất (AL)
  20/11/Đinh Dậu
 • Mất (DL)
  2017
 • Hưởng dương
  83 tuổi
Nguyễn Quang Thuấn
 • Mã số cốt
  6757
 • Họ Tên
  Nguyễn Quang Thuấn
 • Pháp danh
  Thiện Hồng
 • Ngày sanh
  Tân Hợi_1971
 • Mất (AL)
  10/11/Đinh Dậu
 • Mất (DL)
  2017
 • Hưởng dương
  47 tuổi
Lý Văn Nhình
 • Mã số cốt
  6759
 • Họ Tên
  Lý Văn Nhình
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Canh Thân_1920
 • Mất (AL)
  05/09/Canh Thìn
 • Mất (DL)
  36566
 • Hưởng dương
  81 tuổi
Phạm Thị Tuyết Sương
 • Mã số cốt
  5704
 • Họ Tên
  Phạm Thị Tuyết Sương
 • Pháp danh
  Tâm Chơn
 • Ngày sanh
  Đinh Dậu_1957
 • Mất (AL)
  19/10/Đinh Dậu
 • Mất (DL)
  2017
 • Hưởng dương
  61 tuổi
Trương Thị Gương
 • Mã số cốt
  6051
 • Họ Tên
  Trương Thị Gương
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Lê Văn Triềng
 • Mã số cốt
  6460
 • Họ Tên
  Lê Văn Triềng
 • Pháp danh
  Thiện Hạnh
 • Ngày sanh
  Bính Tý_1936
 • Mất (AL)
  20/10/Đinh Dậu
 • Mất (DL)
  2017
 • Hưởng dương
  82 tuổi
Phan Thị Điệp
 • Mã số cốt
  5649
 • Họ Tên
  Phan Thị Điệp
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Hoàng Ngọc Anh
 • Mã số cốt
  6751
 • Họ Tên
  Hoàng Ngọc Anh
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Nhâm Thìn_1952
 • Mất (AL)
  16/09/Đinh Dậu
 • Mất (DL)
  2017
 • Hưởng dương
  66 tuổi
Trần Thị Phụng
 • Mã số cốt
  6455
 • Họ Tên
  Trần Thị Phụng
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Tân Tỵ_1941
 • Mất (AL)
  21/08/Đinh Dậu
 • Mất (DL)
  2017
 • Hưởng dương
  77 tuổi
Trầm Tứ Tâm
 • Mã số cốt
  5822
 • Họ Tên
  Trầm Tứ Tâm
 • Pháp danh
  Minh Phước
 • Ngày sanh
  Tân Sửu_1961
 • Mất (AL)
  24/08/Đinh Dậu
 • Mất (DL)
  2017
 • Hưởng dương
  57 tuổi
Nguyễn Thị No
 • Mã số cốt
  6067
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị No
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Phan Văn Khang
 • Mã số cốt
  6066
 • Họ Tên
  Phan Văn Khang
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  0 tuổi
Ngô Tấn Thuận
 • Mã số cốt
  6475
 • Họ Tên
  Ngô Tấn Thuận
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Ất Mùi_1955
 • Mất (AL)
  13/08/Đinh Dậu
 • Mất (DL)
  2017
 • Hưởng dương
  63 tuổi
Nguyễn Thị Lợi
 • Mã số cốt
  5302
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Lợi
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Kỷ Dậu_1909
 • Mất (AL)
  21/12
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  57 tuổi
Tống Văn Trò
 • Mã số cốt
  5301
 • Họ Tên
  Tống Văn Trò
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Mậu Thân_1908
 • Mất (AL)
  13/01
 • Mất (DL)
 • Hưởng dương
  77 tuổi
Đỗ Thị Tư
 • Mã số cốt
  6747
 • Họ Tên
  Đỗ Thị Tư
 • Pháp danh
  Diệu Phước
 • Ngày sanh
  Canh Thìn_1940
 • Mất (AL)
  22/06n/Đinh Dậu
 • Mất (DL)
  2017
 • Hưởng dương
  78 tuổi
Trần Thị Ngân
 • Mã số cốt
  6746
 • Họ Tên
  Trần Thị Ngân
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Canh Dần_1950
 • Mất (AL)
  01/07/Đinh Dậu
 • Mất (DL)
  2017
 • Hưởng dương
  69 tuổi
Hà Sĩ Cường
 • Mã số cốt
  6745
 • Họ Tên
  Hà Sĩ Cường
 • Pháp danh
  Từ Huệ Nhật
 • Ngày sanh
  Quý Mùi_1943
 • Mất (AL)
  01/07/Đinh Dậu
 • Mất (DL)
  2017
 • Hưởng dương
  75 tuổi
Nguyễn Thị Lan
 • Mã số cốt
  6262
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Lan
 • Pháp danh
  Diệu Viên
 • Ngày sanh
  Đinh Sửu_1937
 • Mất (AL)
  24/07/Đinh Dậu
 • Mất (DL)
  14/09/2017
 • Hưởng dương
  81 tuổi
Phạm Võ Thanh Sang
 • Mã số cốt
  6584
 • Họ Tên
  Phạm Võ Thanh Sang
 • Pháp danh
 • Ngày sanh
  Canh Thân_1980
 • Mất (AL)
  21/07/Đinh Dậu
 • Mất (DL)
  2017
 • Hưởng dương
  38 tuổi
Nguyễn Thị Sử
 • Mã số cốt
  6750
 • Họ Tên
  Nguyễn Thị Sử
 • Pháp danh
  Đức Huệ
 • Ngày sanh
  1917
 • Mất (AL)
 • Mất (DL)
  19/07/2001
 • Hưởng dương
  85 tuổi