Thầy dạy làm Trụ Trì

Thứ bảy, 21/11/2020, 09:41 GMT+7

Thầy dạy làm Trụ Trì

125981784_2781069972160512_3392957275191905381_o

     Tiên Thánh dạy: "Người là thuyền, mà lòng người là nước. Nước có thể nâng thuyền nổi, nhưng cũng có thể lật úp thuyền". Nước thuận thì thuyền nổi, nước nghịch thì thuyền có thể bị chìm. Cho nên Trụ trì mà được lòng người thì đạo mạch sẽ hưng thịnh, mất lòng người thì đạo pháp bị phế bỏ. Bởi vì đạo pháp ở đâu? Đạo pháp của vị Trụ trì, Đạo pháp ở trong mình và mình duy trì được thì mình mới duy trì được chánh pháp, đưa chánh pháp ra ngoài. Còn mình muốn hoằng pháp lợi sanh, muốn làm cho đạo pháp được mở rộng, mà trong tâm mình không có Phật pháp, không hành trì Phật pháp, thì điều đó không thể có được.

125879394_2781069278827248_8541717586063965420_o

     Tôi thường nói: "Mình cầu Hộ pháp gia hộ cho con", cầu cái này, cầu cái kia. Ông Hộ pháp nói: "Được. Ta thì sẵn sàng hộ Pháp, nhưng là hộ Pháp chứ không phải hộ ngươi. Ngươi có Pháp không? Quý thầy có Pháp không? Nếu quý thầy có Pháp tất nhiên tôi hộ mấy thầy, không cầu tôi cũng hộ, vì tôi nguyện với Phật là hộ Pháp. Mấy thầy có hành trì Phật pháp thì tôi có mặt".

     Cho nên chùa Tịnh Nghiệp của ngài Đạo Tuyên ở núi Chung Nam, bước vô cổng sơn môn ngay Thiên Vương Điện, có chữ "Dĩ pháp hộ pháp". "Vì bảo vệ Phật pháp, tôi nguyện giữ gìn những ai có Phật pháp". Đó là lẽ tất nhiên. Hằng ngày mình cầu đảo dữ lắm, chúc tán hằng ngày đó, nhưng mà mình sống không có Phật pháp. Đây là một công áng mà mấy anh em phải quán chiếu.

125988807_2781070128827163_385032673291101166_o

     Hình tướng thì mình vẽ lại ông Hộ pháp nào là kình sơn, trì sử, nào là chấp kích, nâng đao, mà thực ra những người tín đồ người ta đến quét nhà cho mình, thì đó là hộ pháp đó, biểu hiện qua hành động của ông hộ pháp. Người ta đến nấu cơm cho mình, thì đó là hộ pháp đó. Hết gạo mà họ chở tới, thì đó là hộ pháp đó. Nhưng mà thuận thế, tập quán, thì mình tôn tạo hình ảnh của Vi Đà thiên tướng. Vậy thôi.

_Sưu tầm_

Ý kiến của bạn