Rừng cứu con người, nhưng con người lại tàn phá rừng

Thứ tư, 28/10/2020, 11:13 GMT+7

     Phải chăng lũ về người ta mới nhớ đến giá trị của rừng?

 

 
Ý kiến của bạn