/

Phương danh Phật tử đóng góp chương trình từ thiện hỗ trợ bà con vùng lũ Phước Sơn (Quảng Nam) tháng 02 năm 2021

Thứ sáu, 23/04/2021, 05:01 GMT+7

     * SỐ LƯỢT ĐÓNG GÓP: 99 lượt

    * TỔNG SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP: 181.270.000vnđ

STT PHƯƠNG DANH SỐ TIỀN GHI CHÚ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
PT Giác Tồn
PT Đỗ T Kim hồng
PT Hà Trúc Tuyết Mai
Cô Lệ
Cô Phụng
Cô Sủng
PT Đoàn Thị Huệ
PT Diệu Xuân
PT Nguyên Hỷ
PT Nguyên An
Chị Na
Chị Lành
Phật tử
GDPT Le Hoa
Hoon ở Mỹ
Phật tử
PT Hoàng Ánh Nguyệt
Phật tử
GĐPT Nhuận Hy Sơn
GĐPT Danh Thoa
Chú Lee Royce (USA)
GĐPT Nguyên Lý
Yến (Sacom)
GĐPT Lan Hương
PT Diệu Hương
PT Vũ Thị Dung
PT Nguyễn Minh Duệ
PT Võ T.Ngọc Hà
PT Võ T.Thuý Phượng
GĐPT Huệ Từ (USA)
PT Huệ Thiện
PT Trần Văn Tư
PT Lê T.Thanh Vân
PT Nguyễn T.Lan Phương
PT Lê Thị Phi
PT Vĩnh An
GĐPT Nguyễn Thị Quý
Cô bạn cô Nhàn
BS Cẩm Anh
Chị Loan
PT Thanh Nghi
PT Thanh Hiền
Chị Thuý
Phật tử
GĐPT Quang Huy-Thuỷ Trúc
PT Trần Thị Phong Lan
Phật tử
PT Lợi Tô Muội
PT Cao Tâm - Tiến
CSHL Nguyễn Thị Đông
PT Quảng Tú
PT Hoàng Phi Long
GĐPT Nguyễn Ngọc Nga
PT Nguyễn Xuân Trường
GĐPT Ngô Thị Xưa
GĐPT Phạm Văn Thông
PT Nguyễn Thị Cẩm Tú
PT Trần Thị Kim Quỳnh
GĐPT Hoa Thiện
Cô giáo Phượng
GĐPT Nguyễn Đức Ánh
GĐPT Nguyễn T Thuý Liên
PT Pham Tien Phong
Thùng từ thiện
PT Việt Thảo
Cô Nga
GĐPT Lệ Bạch
Phật tử
PT Trần T.Mai Hiền
PT Võ Thị Hương
PT Trương T.Thiên Hương
PT Kim Cúc - Kim Hà
GĐPT Võ Quyền
GĐPT Sử Thị Nga
Th Trí
PT Phương Thảo
Chị Loan
Phật tử
Chị Trang (V.An)
Cô Phượng
Chị Na
CSHL Trần Phước Huy
PT Tạ Quang Lương
PT Diệu Liễu
Thùng từ thiện
PT Dieu Dang
PT Le Quan Ban
Chị Hương
CSHL Nguyễn Phước Nghi
PT Vĩnh An
Chị Tánh
Th Liên
PT Cao Ngọc Ánh
PT Huệ Thiện
Cô Lệ
Chị Tánh (Thu)
PT Diệp Ng
Cô Tâm - Đô
$500,000
$300,000
$500,000
$300,000
$500,000
$2,000,000
$500,000
$500,000
$2,300,000
$1,000,000
$1,000,000
$3,000,000
$2,300,000
$1,050,000
$1,100,000
$30,000
$1,000,000
$10,350,000
$3,000,000
$1,000,000
$2,300,000
$1,000,000
$500,000
$5,000,000
$1,000,000
$1,000,000
$200,000
$100,000
$100,000
$5,750,000
$1,000,000
$500,000
$1,000,000
$500,000
$1,000,000
$1,000,000
$900,000
$1,000,000
$5,000,000
$500,000
$500,000
$100,000
$500,000
$300,000
$200,000 
$1,000,000 
$2,200,000 
$2,000,000 
$500,000 
$1,000,000 
$300,000 
$500,000 
$300,000 
$1,200,000 
$300,000 
$600,000 
$3,000,000 
$300,000 
$1,000,000 
$5,000,000 
$200,000 
$650,000 
$500,000 
$4,120,000 
$4,600,000 
$500,000 
$1,100,000 
$650,000 
$600,000 
$500,000 
$3,000,000
$650,000
$1,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$3,000,000
$1,000,000
$500,000
$5,020,000
$5,000,000
$1,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$5,000,000
$500,000
$1,700,000
$1,000,000
$300,000
$2,300,000
$10,000,000
$1,000,000
$300,000
$3,000,000
$200,000
$500,000
$500,000
$500,000
$400,000
$600,000
 
 
 
 
 
 
 
 
100 usd
 
 
ck 21/1
 
 
ck 28/1
"
 
 
 
 
100 usd
 
 
 
 
 
 
 
 
250 usd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ck 6/2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ck 13/2
ck 11/2
 
 
 
 
 
 
200 usd
 
 
ck 18/2
 
 
 
 
ck 19/2
100kg gạo
 
 
 
 
 
ck 24/2
 
 
 
 
 
 
 
 
100 usd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ý kiến của bạn