/

Những hình ảnh chuẩn bị Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngày 19/09/Đinh Dậu (2017)

Thứ năm, 06/09/2018, 15:42 GMT+7

           Những hình ảnh chùa Bửu Đà chuẩn bị cho Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lúc 18 giờ 15 ngày 19/09/Đinh Dậu.

           Chương trình như sau:
                      - Đảnh lễ Tam Bảo
                      - Trì chú Đại Bi
                      - Đảnh lễ 100 danh hiệu đức Quán Thế Âm.
                      - Niệm Phật hiệu - Dâng hoa cúng Phật
                      - Hồi hướng - Phát lộc đại chúng.
           Kính mời chư vị Phật tử về tham dự cho buổi lễ được trang nghiêm và thập phần viên mãn.
           Nam Mô A Di Đà Phật.

Ý kiến của bạn