Người đàn ông làm khách sạn nổi từ rác

Thứ tư, 21/04/2021, 02:52 GMT+7

Người đàn ông làm khách sạn nổi từ rác

Tôi đã tìm thấy một khách sạn nổi ... ngoài khơi Châu Phi ... được làm bằng rác!

Đây là một câu chuyện độc đáo - Tôi rất vui vì chúng tôi có thể giới thiệu nó cho bạn!

Ý kiến của bạn