Kính mừng Phật Đản PL.2565 - DL.2021

Thứ năm, 20/05/2021, 15:23 GMT+7

    Năm nay, dịp lễ Phật Đản cũng là thời gian dịch bệnh bùng phát, tuân thủ theo chỉ thị của chính phủ nên những người con Phật không thể về dự Lễ Tắm Phật như mọi năm.

    Trên tinh thần tùy duyên, năm nay chùa Bửu Đà thiết trí thêm không gian Đản sanh ngay gần cổng chính để Phật tử có thể tùy duyên tới tắm Phật và chiêm bái mà không cần phải vào bên trong.

1_2

2

    Thời gian thiết trí là từ tối mùng 08 cho đến hết ngày rằm tháng 04al.

    Ngưỡng nguyện đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật lắng nghe lời cầu nguyện của đại chúng, gia hộ cho dịch bệnh sớm qua, nhà nhà được yên ấm.

Nam Mô Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !!!

Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật !!!

Ý kiến của bạn