Hành Hương Về Nguồn

Hành Hương Về Nguồn Truyền Thống Năm Kỷ Hợi (2019)
07/03/2019
       Từ ngày 20 đến ngày 28 tháng giêng năm Kỷ Hợi (24/02 đến 04/03/2019) đoàn hành hương về nguồn do Đại Đức Thích Thị Vinh - Tri Sự chùa ...
Chùa Bửu Đà: Chương trình hành hương về nguồn - Từ thiện vùng cao năm Kỷ Hợi (2019)
12/01/2019
        Thời gian: 9 ngày 8 đêm từ Chủ nhật 20/01Al đến thứ 3 28/01Al (nhằm 24/02/2018 đến 04/03/2018).
Chùa Bửu Đà: Chuyến Hành Hương Về Nguồn Truyền Thống Năm Mậu Tuất (2018)
19/04/2018
Album ghi lại một số hình ảnh chuyến đi hành hương về nguồn từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 01 năm Mậu Tuất (8 đến 15/3/2018) của chùa Bửu Đà.
Chương trình 'Hành Hương Về Nguồn' xuân Mậu Tuất (2018)
07/09/2018
         Chương trình 'Hành Hương Về Nguồn' xuân Mậu Tuất (2018) & Từ Thiện Phát Quà Cho Đồng Bào Dân Tộc Huyện miền núi Nam ...
Chùa Bửu Đà: Chuyến Hành Hương Về Nguồn Xuân Đinh Dậu (2017)
28/04/2018
Ngày 26/01 Al hằng năm là ngày Húy nhật cố Hòa Thượng Thích Đồng Phước - Trụ Trì chùa Cổ Lâm (Đại Lộc - Quảng Nam); tiếp nối truyền thống của Hòa ...
Chùa Bửu Đà: Chuyến Về Nguồn Kỵ Tổ Năm Bính Thân (2016)
09/05/2018
Chùa Bửu Đà: chùm ảnh chuyến Về Nguồn Kỵ Tổ Năm Bính Thân (2016)