Giao Thừa - Xuân

Chùa Bửu Đà Mừng Xuân Mậu Tuất (2018) - Phần 2
Giao Thừa - Xuân
Một số hình ảnh chùa Bửu Đà chuẩn bị cho năm mới - Xuân Mậu Tuất (2018) - Phần 2
20/04/2018
Chùa Bửu Đà Mừng Xuân Mậu Tuất (2018) - Phần 1
Giao Thừa - Xuân
Một số hình ảnh chùa Bửu Đà chuẩn bị cho năm mới - Xuân Mậu Tuất (2018) - Phần 1
20/04/2018
Chùa Bửu Đà: Chương Trình Xuân Kỷ Hợi (2019)
17/01/2019
      Chương Trình Xuân Kỷ Hợi (2019) của Chùa Bửu Đà từ ngày 24 tháng 12 năm Mậu Tuất (29/01/2019) đến ngày 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (19/02/2019)
Chùa Bửu Đà Mừng Xuân Mậu Tuất (2018) - Phần 1
20/04/2018
Một số hình ảnh chùa Bửu Đà chuẩn bị cho năm mới - Xuân Mậu Tuất (2018) - Phần 1
Chùa Bửu Đà Mừng Xuân Mậu Tuất (2018) - Phần 2
20/04/2018
Một số hình ảnh chùa Bửu Đà chuẩn bị cho năm mới - Xuân Mậu Tuất (2018) - Phần 2
Rộn ràng xuân mới Mậu Tuất (2018)
09/09/2018
          Mùa xuân của thế gian, người tu theo lý cũng không có gì phải "rộn ràng". Nhưng "Phật Pháp bất ly thế gian giác" (Phật Pháp vốn ...
Chùa Bửu Đà: 'Cây Ước Nguyện' trong những ngày đầu năm Mậu Tuất (2018)
09/09/2018
           Năm nay đến chùa, quý Phật Tử sẽ thấy 1 điều rất lạ là có 1 cây chi chít những tờ giấy đủ sắc màu được gọi là ...
Chùa Bửu Đà - Chương trình Xuân Mậu Tuất (2018)
07/09/2018
          Chùa Bửu Đà - Chương trình Xuân Mậu Tuất (2018)
Chùa Bửu Đà: Chùm Ảnh Giao Thừa xuân Đinh Dậu (2017)
09/05/2018
Chùa Bửu Đà: Chùm Ảnh Giao Thừa xuân Đinh Dậu (2017)
Chùa Bửu Đà: Những hình ảnh chuẩn bị cho tết Đinh Dậu (2017)
29/04/2018
Những hình ảnh chuẩn bị tiểu cảnh, hoa mai, không gian chùa Bửu Đà đang rộn ràng chuẩn bị cho mùa xuân Đinh Dậu 2017 đang đến gần kề
Chùa Bửu Đà Mừng Xuân Bính Thân (2016)
13/05/2018
Chùm ảnh chùa Bửu Đà Mừng Xuân Bính Thân (2016)