Cúng Dường Trường Hạ

Chương trình cúng dường Trường Hạ năm Kỷ Hợi (2019)
Cúng Dường Trường Hạ
     Trong tinh thần trợ duyên cho Tăng Ni tu học và tạo duyên lành cho hàng Phật tử phát tâm cúng dường Tam Bảo, tu tạo phước điền, hộ trì chánh pháp. Mùa An cư năm nay chùa Bửu Đà tổ ...
12/06/2019
Chùa Bửu Đà cúng dường Trường hạ các tỉnh miền Tây mùa An cư 2019
11/07/2019
     Được sự cho phép và chỉ dạy của Hòa thượng Viện Chủ, dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Tri Sự - đạo tràng chùa Bửu Đà ...
Chương trình cúng dường Trường Hạ năm Kỷ Hợi (2019)
12/06/2019
     Trong tinh thần trợ duyên cho Tăng Ni tu học và tạo duyên lành cho hàng Phật tử phát tâm cúng dường Tam Bảo, tu tạo phước điền, hộ trì chánh ...
Chùa Bửu Đà cúng dường Trường Hạ năm Mậu Tuất (2018)
18/07/2018
Ngày 03 tháng 06 năm Mậu Tuất (15/07/2018) được sự ủy thác và chỉ dạy của Hòa Thượng Thích Như Tín - Viện chủ chùa Bửu Đà; chư Tăng chùa Bửu Đà đã ...
Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ PL.2561 - DL.2017
12/09/2018
         Chương Trình Cúng Dường Trường Hạ PL.2561 - DL.2017 của Chùa Bửu Đà