Chương trình Lễ vía Đức Quán Thế Âm ngày 19-09-Mậu Tuất (2018)

Chủ nhật, 21/10/2018, 02:04 GMT+7

Chùa Bửu Đà
Chương Trình Lễ Vía
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Ngày 19/09/Mậu Tuất (2018)

 

Kính mời quý Phật tử đồng câu hội về tham dự các khóa lễ.

Ý kiến của bạn