Chương trình Lễ vía Đức Quán Thế Âm ngày 19-06-Kỷ Hợi (2019)

Thứ bảy, 13/07/2019, 01:41 GMT+7

CHÙA BỬU ĐÀ
Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 06 năm Kỷ Hợi (2019)

up-fb-le-via-quan-the-am-BT

 

   Trân trọng kính mời quý Phật tử đồng câu hội về tham dự các khóa lễ.

Ý kiến của bạn