Chương trình cúng dường Trường Hạ năm Kỷ Hợi (2019)

Thứ tư, 12/06/2019, 10:26 GMT+7
CHƯƠNG TRÌNH
CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ
PL: 2563 – DL: 2019
NGÀY 05/06/ KỶ HỢI - 07/07/2019
…o0o…
chuong-trinh-ha_1

    Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

    Kính thưa quý Phật tử cùng chư thiện tín gần xa !

"Ba tháng An Cư tạo phước điền,
Cửu tuần tu học kết thiện duyên,
Mỗi hạ đi qua tăng tuổi đạo,
Tạo bồi phước đứ lợi nhơn thiên".

    Trong tinh thần trợ duyên cho Tăng Ni tu học và tạo duyên lành cho hàng Phật tử phát tâm cúng dường Tam Bảo, tu tạo phước điền, hộ trì chánh pháp. Mùa An cư năm nay chùa Bửu Đà tổ chức chương trình cúng dường các Trường Hạ tại Tiền Giang, Bến Tre và Long An với lịch trình như sau:

    Thời gian:                 Chủ nhật, ngày 07/07/2019 (nhằm ngày 05/06/Kỷ Hợi)

    * Khởi hành:                Lúc 05 giờ 00 sáng

    * Địa điểm tập trung:  Chùa Bửu Đà

    * Nơi đến: - 01. Trường Hạ chùa Hưng Long - Quận 10

                      - 02. Trường Hạ chùa Vĩnh Tràng - Mỹ Tho: 120 vị

                      - 03. Trường Hạ chùa Phổ Đức - Mỹ Tho: 130 vị

                      - 04. Trường Hạ chùa Phật Ân - Mỹ Tho: 60 vị

                      - 05. Trường Hạ chùa Viên Minh - Bến Tre: 94 vị

                      - 06. Trường Hạ chùa Bạch Vân - Bến Tre: 65 vị

                      - 07. Trường Hạ chùa Thiên Phước - Tân An: 185 vị

                      - 08. Trường Hạ chùa Thiên Châu - Tân An

                      - 09. Trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Tâm - Tân An

                      - 10. Trường Hạ chùa Linh Nguyên (Tăng) - Đức Hòa

                      - 11. Trường Hạ chùa Linh Nguyên (Ni) - Đức Hòa

                      - 12. Trường Hạ chùa Kim Long - Đức Hòa

    * Tịnh tài (dự kiến): mỗi Trường hạ: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

    * Tịnh vật (dự kiến): Gạo, Hạt nêm chay, Bún gạo, Dầu ăn, Mì gói, Nước tương, Bột giặt, nước rửa chén v.v....

    * Giá vé: 300.000đ/người (đã bao gồm tiền xe và tiền ăn)

    -----> Quý Phật tử phát tâm cúng dường và tham gia chuyến đi, xin vui lòng liên hệ trực tiếp tại văn phòng chùa Bửu Đà trước ngày 07/07/2019 (nhằm 05/06/Kỷ Hợi).

    Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

     Một số hình ảnh cúng dường Trường hạ năm Mậu Tuất (2018) của chùa Bửu Đà:

Ý kiến của bạn