Chùa Bửu Đà: Lễ vía Phật A Di Đà năm Kỷ Hợi (2019)

Thứ hai, 16/12/2019, 12:50 GMT+7

    Vào lúc 19 giờ ngày 12-12-2019 (17/11/Kỷ Hợi) tại chùa Bửu Đà đã trang nghiêm diễn ra Lễ Hoa đăng vía Phật A Di Đà với sự chứng minh tham dự của chư Tôn đức Tăng tại bổn tự cùng đông đảo quý nam-nữ Phật tử.

1_12_1
   
    Mở đầu đêm hoa đăng là buổi thuyết pháp với đề tài "Giá trị của lòng từ" do Giảng sư - Đại đức Thích Đạo Quang thuyết giảng.
 

    Trong đêm hoa đăng, sau phần niêm hương-đảnh lễ Tam Bảo, chư tôn đức chùa Bửu Đà cùng quý nam-nữ Phật tử đồng cung kính đối trước tôn tượng đức Phật A Di Đà đồng phát 12 lời nguyện:

        1. Kính lạy Phật Di-Đà,Con nay xin phát nguyện,Thường niệm danh hiệu Ngài, Hôm nay và mãi mãi.

        2. Kính lạy Phật Di-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Cho trí sáng tâm khai.

        3. Kính lạy Phật Di-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Sống an vui tự tại.

        4. Kính lạy Phật Di-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Không ác ý với ai.

        5. Kính lạy Phật Di-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Luôn nói lời từ ái.

        6. Kính lạy Phật Di-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Không gây khổ cho ai.

        7. Kính lạy Phật Di-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Hằng trì trai giữ giới.

        8. Kính lạy Phật Di-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Luôn nhẫn nại khoan dung.

        9. Kính lạy Phật Di-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Sắc tài không đắm nhiễm.

        10. Kính lạy Phật Di-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Trừ phiền não trái oan.

        11. Kính lạy Phật Di-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Trải lòng thương muôn loại.

        12. Kính lạy Phật Di-Đà, Con nay xin phát nguyện, Thường niệm danh hiệu Ngài, Chí vãng sinh không phai.

    Tiếp theo chương trình là phần truyền đăng, những ánh nến truyền từ bàn Phật được chư Tôn đức lần lượt truyền trao đến từng vị Phật tử. Ngọn đèn tượng trưng cho ánh sáng của trí tuệ xóa tan bóng đêm tăm tối của sự vô minh, tham ái và mê lầm.

    Quỳ trước Phật đài, toàn thể đại chúng đồng dâng lời cầu nguyện: cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, chúng sanh an lạc. Cầu nguyện đức Từ phụ A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ chư hương linh gia quyến nội, ngoại đã quá vãng đều được thác hóa về cõi an lành.

    Đồng thời, đạo tràng cũng dâng lời cầu nguyện cho 39 đồng bào Việt Nam tử nạn tại Anh quốc vừa qua, tuy không phải tất cả các nạn nhân đều là người Phật tử, nhưng với tâm từ bi của đạo Phật, toàn thể đại chúng thắp lên ánh lửa của tình thương nơi trái tim mình, để sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh đã qua đời nơi đất khách quê người. Cầu nguyện đức Phật A Di Đà tiếp dẫn hương hồn 39 đồng bào về cõi an lành của ngài.

    Buổi lễ kết thúc vào lúc 20 giờ cùng ngày.

    ----> Xem đầy đủ Album Lễ vía Phật A Di Đà năm Kỷ Hợi (2019) tại đây

 

Ý kiến của bạn