/

Chùa Bửu Đà: hình ảnh chuẩn bị cho Lễ vía Quán Thế Âm 19-09-Mậu Tuất

Thứ bảy, 27/10/2018, 09:40 GMT+7

         Chùa Bửu Đà chuẩn bị cho Lễ vía đức Quán Thế Âm vào lúc 18 giờ 20 tối nay 19 tháng 09 Al.

         Kính mời quý Phật tử về lạy sám, sau đó cùng đại chúng dâng những đóa sen tươi thắm lên cúng dường đức Quán Âm.

         Nam Mô Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát!

Ý kiến của bạn