/

Chùa Bửu Đà: Đàn tràng trì tụng 49 biến Kinh Dược Sư, cầu nguyện Dịch bệnh sớm tiêu trừ

Thứ tư, 05/08/2020, 14:20 GMT+7

     Đàn tràng trì tụng 49 biến Kinh Dược Sư, hướng tâm cầu nguyện Dịch bệnh sớm tiêu trừ tại chùa Bửu Đà.

     Đàn tràng diễn ra xuyên suốt từ ngày 31/07 đến 23/08/2020. Một ngày 2 thời: lúc 07 giờ 15' và 18 giờ 15'. Vào thời Tịnh độ tối, chùa Bửu Đà phát livestream trực tiếp trên trang chính của chùa.

     Quý Phật tử sắp xếp thời gian cùng trì tụng tại gia với chư Tăng, ngõ hầu đóng góp một phần nguyện lực cho sở cầu được thành tựu: dịch bệnh tiêu trừ, mưa thuận gió hòa, đất nước thanh bình, người người an cư lạc nghiệp.

Ý kiến của bạn