Chùa Bửu Đà cúng dường Trường hạ các tỉnh miền Tây mùa An cư 2019

Thứ năm, 11/07/2019, 04:20 GMT+7

     Được sự cho phép và chỉ dạy của Hòa thượng Viện Chủ, dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Tri Sự - chư Tăng cùng gần 200 vị Phật tử trong đạo tràng chùa Bửu Đà (Q.10) đã đến viếng thăm, đảnh lễ cúng dường và vấn an sức khỏe chư Tôn đức hành giả an cư tại các hạ trường Tiền Giang, Bến Tre và Long An ngày chủ nhật mùng 05 tháng 06 năm Kỷ Hợi (07/07/2019).

6Điểm đầu tiên: đoàn đảnh lễ Tam bảo, tác bạch cúng dường và vấn an sức khỏe Hòa Thượng Thích Như Tín Tổ tại Đình Hưng Long

    Lần này đoàn đi đến 10 điểm An cư kiết hạ tập trung của chư Tăng Ni và 2 chùa gồm: Tổ đình Hưng Long (Quận 10), Trường hạ chùa Vĩnh Tràng (Mỹ Tho), Trường hạ chùa Phổ Đức (Mỹ Tho), Trường hạ chùa Phật Ân (Mỹ Tho), Trường hạ chùa Viên Minh (Bến Tre), Trường hạ chùa Bạch Vân (Bến Tre), Trường hạ chùa Thiên Phước (Tân An), Trường hạ chùa Thiên Châu (Tân An), Trường hạ Tịnh xá Ngọc Tâm (Tân An), Trường hạ chùa Linh Nguyên (Đức Hòa), Trường trung cấp Ni chùa Linh Nguyên (Đức Hòa) & chùa Kim Long (Đức Hòa).

chuong-trinh-ha_1

    Tại mỗi hạ trường, Đại Đức Thích Thị Vinh, Tri sự chùa Bửu Đà cùng chư Tôn đức và các Phật tử đoàn đã đảnh lễ Tam bảo, tác bạch cúng dường tịnh tài, phẩm vật cũng như vấn an sức khỏe chư tôn đức Ban Chức sự và chư vị hành giả an cư ba tháng được viên mãn, hạ lạp tròn đầy, giới đức trang nghiêm, phước trí song vận.

    Đáp lại đạo tình của chư Tăng và Phật tử trong đoàn, chư tôn đức Ban Chức sự các hạ trường đã chúc an lành và tinh tấn trên đường tu tập; cũng như hồi hướng công đức về cho chư vị Phật tử nội hộ, ngoại hộ cho chuyến hành hương cúng dường trường hạ được thành tựu mọi sở nguyện, thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, kính tin Tam Bảo cũng như chư hương linh cửu huyền thất tổ đã quá vãng cũng được thừa tư công đức cúng dường này mà đều được siêu sanh về miền Tịnh Độ.

    Tổng tịnh tài và tịnh vật cúng dường các Trường hạ trong đợt này gần 200 triệu đồng, toàn bộ đều do chư vị Phật tử cùng thiện nam, tín nữ xa gần phát tâm tùy hỷ đóng góp.

    Một số hình ảnh của buổi cúng dường Trường Hạ năm 2019 được ghi nhận lại kính chia sẻ đến quý Phật tử:

Ý kiến của bạn